Bergen Mannskor
Kvalitet uansett sjanger
Bergen Mannskor
%c3%85rsmelding 2015

Årsmøte i koret 29/2-2016

Det nye styret er
Koret hadde Årsmøte mandag 29. februar, og det ble bl.a. valgt nytt styre.

Medlemmene av det nye styret er:

audun sj%c3%b8strand  Audun Sjøstrand - Formann (2016-2017)

viktor ebbesvik Victor Ebbesvik - Nestformann (2016-2018)

magnus spilde Magnus Spilde - Sekretær (2015-2017)

dag anders Dag Anders Folkedal - Kasserer (2013-2017)

morten eltvik Morten Eltvik - Styremedlem (2016-2018)
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Vi takket samtidig av til disse, etter iherdig innsats fra 2014 - 2016: 

Lars Skeide - Formann lars skeide

Åge Kibsgård - Nestformann %c3%85ge kibsg%c3%a5rd

Tore Halland - Styremedlem tore halland