Bergen Mannskor
Kvalitet uansett sjanger
Bergen Mannskor

Gjestekonsert

Haukeland Songlag inviterer gjester til konsert i Arna kirke:
Eystanljóð fra Færøyene og

Bergen Mannskor